O Máster en Dirección de Arte Publicitaria proporciona unha perspectiva profesional sobre deseño gráfico e creatividade dentro do proceso publicitario.
O propósito de este Máster de investigación é proporcionar unha formación avanzada, de carácter multidisciplinar, no ámbito da dirección e xestión pública que...
Título con carácter oficial do Doutoramento en Comunicación.
Verificado por la ACSUG el 23 de julio de 2013.Título con carácter oficial do Doutoramento en Investigación en Comunicación, aprobado polo Consello de Universidades.